Allgemein

www.australien-bilder.de

www.aussie.net.au

www.info-oz.de

www.infobahnaustralia.com

www.australian-guide.com

www.australien.com

www.theaustralian.com.au

www.outback-guide.de

www.fly-to-australia.com/australienandinfo/

www.australien-treff.de

www.lacher.li/australien/

http://angela.schlagwein.de

[Anfang]

Sydney

www.Tourismus.nsw.gov.au

www.sydneyaustralia.com

www.travelsydney.com

http://sydney.citysearch.com.au

www.oca.gov.nsw.au

www.sydneycove.com.au

www.mca.com.au (Museum of Contemporary Art)

www.artgallery.nsw.gov.au (Art Gallery of New South Wales)

www.sydney.olympic.org (Olympische Spiele 2000)

www.darlingharbour.com (Informationen über Darling Harbour)

[Anfang]

Thema: Backpackers

http://hostels.com

www.backpackers-site.com

www.yha.org.au

www.backpackers.com.au

www.nomads-backpackers.com

[Anfang]

Tasmanien

www.focusontas.net.au (Informationen zu Tasmanien)

www.tas.gov.au/tourism/tasman.html (Informationen des tasmanischen Fremdenverkehrsamtes)

www.discovertasmania.com.au (Informationen über Tasmanien)

www.parks.tas.gov.au (Nationalparks auf Tasmanien)

www.portarthur.org.au (Port Arthur)

www.hydro.com.au (Informationen zur Wassergewinnung, auch auf Tasmanien)

[Anfang]

Reiseberichte

www.excalibur2002.de

[Anfang]

© 2002 - 2003 by Stefan Brixner, Hamburg, Deutschland